SLÄCKSPRAY

Släckspray

Första sidan

Användning

Prisförfrågan

Videoklipp

Fakta

Tekniska data

Miljö

ISO 9001

Vanliga frågor

Fire-Brake Foam

Kontakt

Släckmedel

Släckspray innehåller släckmedel Fire-Brake Foam som tillverkas av det norska företaget Solberg Scandinavian AS.

Solberg Scandinavian är världsledande inom skumteknologi - Fire-Brake Foam är godkänt för bekämpning av skogsbränder både i USA och Australien och användes under de stora skogsbränderna i Grekland 2009.

Fire-Brake Foam är framtagen för släckning av bränder av klass A men används i Släckspray i en koncentration som ger fullgod effekt även vid släckning av bränder av klass B.

Fire-Brake Foam är biologisk nedbrytbart, är inte giftigt och innehåller inte PFC eller hälsovådliga kemikalier.

Solberg Scandinavian AS

Fire-Brake Foam, safety data sheet, pdf

Tipsa

Tipsa om Släckspray

Länka till Släckspray

Medlem i