SLÄCKSPRAY

Släckspray

Första sidan

Användning

Prisförfrågan

Videoklipp

Fakta

Tekniska data

Miljö

ISO 9001

Vanliga frågor

Fire-Brake Foam

Kontakt

Tekniska data

  Fire-Brake Foam - Safety data sheet

1. Beskrivning

Släckspray är avsedd för släckning av brinnande fasta och flytande ämnen (brandklass A och B). Släckspray släcker påbörjade bränder i bilen, lägenheten, garaget, båten, husvagnen eller sommarstugan.
Genom att snabbt kyla ner brinnande föremål, åstadkommer Släckspray inga följdskador på datorer, bilmotorer eller annan teknisk utrustning.

2. Konstruktion

3. Teknisk beskrivning

Storlek
- diameter
- höjd

 
65 mm
238 mm

Volym (mängden släckämne)

400 ml

Vikt

505 gr

Tryck

0,9 MPa

Max. kastlängd

2,5 m

Tömningstid

min. 14 sek

Släckmedel

Fire-Brake Foam

Drivmedel

Komprimerad luft

Användningstemperatur

0°C till +50°C

Ersätter inte brandsläckare enligt normen EN-3

4. Hälsa och ekologi

Släckspray är fylld med Fire-Brake foam som är varken giftigt, brandfarligt, explosivt eller hälsovådligt.
Släckspray innehåller inte freoner, drivs med komprimerad luft.
Sprayen eller den tomma behållaren får inte utsättas för höga temperaturer.
Vid kontakt med ögonen skölj 15 minuter med vatten. Inandning av ångor eller kontakt med huden är ofarliga.

5. Användning

Håll sprayen minst 1,5 meter från elden och rikta strålen mot eldens centrum. Tryck på tryckknappen. Sprayen behöver inte omskakas före användningen. Stoppa sprayen och sätt igång den igen efter behov och situation. Sprayen kan användas i alla vinklar, även uppochnervänd.

6. Underhåll

Släckspray kräver inget underhåll.
Sprayens livslängd är minst 3 år från tillverkningsdatum.

Tipsa

Tipsa om Släckspray

Länka till Släckspray

Medlem i