SLÄCKSPRAY

Släckspray

Första sidan

Användning

Prisförfrågan

Videoklipp

Fakta

Tekniska data

Miljö

ISO 9001

Vanliga frågor

Fire-Brake Foam

Kontakt

Vanliga frågor

1. Vad kan jag släcka med Släckspray?

Med Släckspray kan ni släcka varje begynnande brand. Det innebär varje eld som flammar upp när ni är närvarande och kan omedelbart använda sprayen.
Se Användning

2. Påverkar låga temperaturer sprayens funktion?

Vi rekommenderar att ni skyddar sprayen mot temperaturer som understiger 0°C. Om sprayen placeras i bilen, garaget eller verkstaden där temperaturen kan under längre tid sjunka under -5°C, bör ni förvara sprayen i t.ex. en torr filt. Temperaturen under noll grader skadar inte sprayen och den är fullt funktionsduglig efter upptiningen.
Se Tekniska data

3. Kan jag använda sprayen flera gånger?

Självklart kan ni det. Släckspray fungerar som alla andra sprayer som sätts i funktion och avbryts genom ett tryck på knappen.

4. Hur länge kan jag släcka med Släckspray?

Släckningstiden begränsas av mängden släckmedel i sprayen. Släckmedlet trycks ut av komprimerad luft (0,9 MPa) på ett avstånd av 3 meter under upp till 14 sekunder. Som jämförelse kan nämnas att en två kilos brandsläckare har en funktionstid på ca 16 sekunder.

5. Vad skall jag göra om släckmedlet kommer i kontakt med huden?

Innehållet i Släckspray är inte hälsovådligt. Det räcker att spola av huden med vatten eller torka av sprayen med en trasa.

6. Hur fungerar Släckspray?

Sprayens konstruktion innebär en stor fördel - släckmedlet är placerat i en påse inuti behållaren och trycks ut med tryckluft (0,9 MPa). Detta betyder att sprayen kan användas i alla lägen.
Se Tekniska data

7. Hur lång livslängd har Släckspray?

Den minimala livslängden, som garanteras av tillverkaren är 3 år. De praktiska erfarenheterna visar dock att livslängden, och därigenom användbarheten är betydligt längre.

8. Kan jag släcka med Släckspray bränder i elektriska apparater?

Ja, det kan ni! Det är faktiskt en av sprayens stora fördelar. Med Släckspray kan man utan problem släcka bränder i alla elektriska apparater med 230 V.

9. Motsvarar Släckspray en vanlig brandsläckare?

Släckspray är egentligen en brandsläckare i miniatyr - den släcker en begynnande brand. Men Släckspray klassificeras inte som en brandsläckare eftersom föreskrifterna kräver ett min. volym på 1 kg.

10. Vem kan använda Släckspray?

Sprayen är lätt att användas av alla, både barn och äldre människor. Det är bara att ta av skyddskåpan och trycka på knappen - som på vilken annan spray som helst.

11. Hur skall man hålla sprayen när man släcker en brand?

Sprayens stora fördel är att den fungerar i vilken position som helst - rakt upp, på sidan eller upp och ner. Det underlättar vid t.ex. brand i köksfläkten. Sprayens konstruktion möjliggör detta - tryckluften kring påsen med släckmedlet trycker ut ämnet oavsett sprayens position.
Man behöver dessutom inte skaka om sprayen före användningen.

12. Släcker Släckspray brinnande fett och olja?

Sprayen är en vattenbaserad skumsläckare och ska därför inte användas för släckning av brinnande fett och olja!

Tipsa

Tipsa om Släckspray

Länka till Släckspray

Medlem i