SLÄCKSPRAY

Släckspray

Första sidan

Användning

Prisförfrågan

Videoklipp

Fakta

Tekniska data

Miljö

ISO 9001

Vanliga frågor

Fire-Brake Foam

Kontakt

Miljö

Släckspray och miljön

Släckmedlet Fire-Brake Foam är ett resultat av en medveten satsning på effektiva brandförsvarsmetoder som inte skadar miljön.

Fire-Brake Foam är godkänt för bekämpning av skogsbränder både i USA och Australien och användes under de stora skogsbränderna i Grekland 2009.

Fire-Brake Foam är biologisk nedbrytbart, är inte giftigt och innehåller inte PFC eller hälsovådliga kemikalier.

Tipsa

Tipsa om Släckspray

Länka till Släckspray

Medlem i